Điện Máy Phú Sĩ luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của .

Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành.

Mong rằng tài liệu sẽ giúp khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi khách hàng truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng khách hàng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.


1./ Khai báo khi sử dụng
Tất cả nội dung khách hàng xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của khách hàng và giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ. Vì thế, khách hàng được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân.

2./ Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp
Khi khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với khách hàng qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Điện Máy Phú Sĩ.

Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, khách hàng hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Khách hàng hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân khách hàng cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của Điện Máy Phú Sĩ, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Điện Máy Phú Sĩ.

Nếu khách hàng đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của khách hàng, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng.

Điện Máy Phú Sĩ cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, không mua bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3./ Cung cấp cho các đơn vị khác
Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của khách hàng. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

4./ Ghi nhận thông tin trình duyệt
Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của khách hàng để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng.

“Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của khách hàng, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của khách hàng như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu khách hàng không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, khách hàng có thể cài đặt chế độ trình duyệt của khách hàng thực hiện điều này nếu trình duyệt của khách hàng hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu khách hàng tắt chế độ nhận cookies, khách hàng sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của khách hàng trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

5./ An toàn thông tin
Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của khách hàng đã gửi cho Điện Máy Phú Sĩ thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Điện Máy Phú Sĩ luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi khách hàng sử dụng trang web này.

6./ Thông tin qua email
Khi khách hàng đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của khách hàng cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với khách hàng. Trước hết khách hàng hãy chắc rằng khách hàng cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.

Trong trường hợp khách hàng không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, khách hàng phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này. Để bảo vệ khách hàng, Điện Máy Phú Sĩ có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail khách hàng đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với khách hàng để xác nhận.

7./ Điều chỉnh thông tin
Điện Máy Phú Sĩ sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của khách hàng bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi khách hàng còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

8./ Trẻ vị thành niên
Điện Máy Phú Sĩ từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà khách hàng cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

9./ Liên kết ngoài trang web
Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để khách hàng tham khảo. Điện Máy Phú Sĩ không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

10./ Thay đổi quy đinh
Điện Máy Phú Sĩ có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho khách hàng, Điện Máy Phú Sĩ sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail khách hàng đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

Chân thành cảm ơn khách hàng đã ủng hộ, và mong khách hàng luôn tuân thủ các quy định trên, để trải nghiệm mua sắm của khách hàng với Điện Máy Phú Sĩ luôn Hấp dẫn, An toàn và Lợi ích.