list brand and cat

TỔNG HỢP MÁY LẠNH 06.05.2021
ID BRAND TÊN SẢN PHẨM GIÁ
DL0100519 BEKO Máy Lạnh Inverter Beko RSVC10BV (1.0HP)       7,150,000
DL0100722 BEKO Điều hòa Beko Inverter 1HP RSVC09VT       8,350,000
DL0100524 BEKO Máy lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC09VY       8,350,000
DL0100521 BEKO Máy Lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC10AV-I       9,850,000
DL0100525 BEKO Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC12VY     10,550,000
DL0100520 BEKO Máy Lạnh Inverter Beko Rsvc13bv (1.5hp)     10,550,000
DL0100522 BEKO Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC13AV     11,750,000
DL0100523 BEKO Máy Lạnh Beko Inverter 2 HP RSVC18AV-I     17,250,000
DL0100740 CASPER Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12TL32       5,750,000
DL0100745 CASPER Máy lạnh Casper 1.5 HP LC-12TL32        5,750,000
DL0100679 CASPER Máy Lạnh Inverter Casper IC-12TL22 (1.5HP)       6,850,000
DL0100709 CASPER Máy lạnh Casper Inverter 1.5 HP IC-12TL32       6,850,000
DL0100685 CASPER Máy lạnh Casper inverter 1.5 HP GC-12TL22       6,850,000
DL0100741 CASPER Máy lạnh Casper Inverter 1.5 Hp GC-12TL32       6,950,000
DL0100743 CASPER Máy lạnh Casper Wifi Inverter 1.5 Hp GC-12TL25       7,150,000
DL0100793 CASPER Máy lạnh Casper 2 HP LC-18TL32        9,050,000
DL0100716 CASPER Máy lạnh Casper 2 hp SC-18TL32       9,050,000
DL0100724 CASPER Máy lạnh Casper Inverter 2 HP GC-18TL32     12,350,000
DL0100747 CASPER Máy lạnh Casper 2.5 Hp SC-24TL32     12,450,000
DL0100751 CASPER Máy lạnh Casper Inverter 2.5 HP GC-24TL32     15,450,000
DL0100814 CASPER Máy lạnh Casper Inverter 1 HP HC-09IA32 Mới 2021       5,850,000
DL0100810 CASPER Máy lạnh Casper 1.0 HP KC-09FC32        4,750,000
DL0100807 CASPER Máy lạnh Casper 1 HP LC-09FS32 Mới 2021        4,750,000
DL0100805 CASPER Máy lạnh Casper 2.0 HP LC-18FS32 Mới 2021        9,050,000
DL0100809 CASPER Máy Lạnh Casper 1.5 HP KC-12FC32       5,850,000
DL0100808 CASPER Máy lạnh 2.0HP Casper KC-18FC32 model 2021            450,000
DL0100714 DAIKIN Máy Lạnh Inverter Daikin FTKA25UAVMV (1.0HP)        8,550,000
DL0100715 DAIKIN Máy Lạnh Inverter Daikin FTKA35UAVMV (1.5HP)      10,550,000
DL0100663 DAIKIN Máy Lạnh Inverter Daikin FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV (1.5HP)     11,350,000
DL0100546 DAIKIN Máy Lạnh Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V (2.0HP)     14,350,000
DL0100748 DAIKIN Máy lạnh Daikin Inverter 2 hp FTKA50UAVMV     16,150,000
DL0100647 DAIKIN Máy Lạnh Inverter Daikin FTKQ50SAVMV/RKQ50SVMV (2.0HP)     17,350,000
DL0100649 DAIKIN Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV Mẫu 2019     18,050,000
DL0100632 ELECTROLUX Điều hòa Electrolux ESV09CRR-C3I, 1 chiều, 1.0HP, Inverter, R32       6,250,000
DL0100749 ELECTROLUX Máy lạnh Inverter Electrolux ESV09CRR-C6 (1HP)        6,350,000
DL0100763 ELECTROLUX Máy lạnh Electrolux Inverter 1 HP ESV09CRR-C7        6,450,000
DL0100760 ELECTROLUX Máy lạnh Electrolux Inverter 1 HP ESV09CRS-B2       7,350,000
DL0100764 ELECTROLUX Điều Hòa Inverter Electrolux ESV12CRR-C2 (12.000Btu)       7,350,000
DL0100599 ELECTROLUX Máy lạnh Electrolux ESV18CRO-B1 (1.0HP)     11,450,000
DL0100639 ELECTROLUX Máy Lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRO-C1      11,450,000
DL0100634 ELECTROLUX Điều Hòa Inverter Electrolux ESV18CRR-C3 (18.000Btu)     11,450,000
DL0100768 ELECTROLUX Điều Hòa Electrolux Inverter 18000 Btu ESV18CRR-C2     11,450,000
DL0100628 LG Máy Lạnh Inverter LG V10APF (1.0HP)     10,450,000
DL0100664 LG Điều Hòa Inverter LG V10APH (9.200Btu)       7,750,000
DL0100666 LG Máy Lạnh Inverter LG V10API (1.0HP)       8,750,000
DL0100792 LG Máy Lạnh LG Inverter 1.0HP V10ENW1        6,850,000
DL0100627 LG Máy Lạnh Inverter LG V13APF (1.5HP)     11,850,000
DL0100665 LG Máy Lạnh Inverter LG V13APH (1.5HP)       8,850,000
DL0100612 LG Máy Lạnh Inverter LG V13API (1.5HP)       9,950,000
DL0100791 LG Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS1        7,850,000
DL0100512 LG Máy Lạnh Inverter LG V18ENF (2.0HP)     12,650,000
DL0100789 LG Máy Lạnh LG Inverter 2.0 HP V18ENF1      12,750,000
DL0100513 LG Máy Lạnh Inverter LG V24ENF (2.5HP)     15,650,000
DL0100790 LG Máy Lạnh LG Inverter 2.5 HP V24ENF1      15,750,000
DL0100786 LG Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13API1      10,350,000
DL0100785 LG Máy Lạnh LG Inverter 1.0 HP V10API1        8,950,000
DL0100781 LG Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV      11,350,000
DL0100564 MITSUBISHI Máy Lạnh Inverter Mitsubishi Electric Msy-Jp25vf (1.0hp)       8,350,000
DL0100381 MITSUBISHI Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HM35VA (1.5HP)       8,650,000
DL0100589 MITSUBISHI Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5HP)       9,050,000
DL0100609 PANASONIC Máy Lạnh Inverter Panasonic CU/CS-U9VKH-8 (1.0HP)       9,750,000
DL0100554 PANASONIC Máy Lạnh Inverter Panasonic CU/CS-XU9UKH-8 (1.0HP)     10,950,000
DL0100696 PANASONIC Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12WKH-8      11,150,000
DL0100607 PANASONIC Máy Lạnh Inverter Panasonic Cu/Cs-U12vkh-8 (1.5hp)     11,750,000
DL0100658 PANASONIC